Dobré odpoledne, je úterý 21.11.2017, 14:42. Dnes má svátek Nikola, zítra Albert.
Detail

OSADA BUK

2011-07-12 09:52:56 | Obec Milín ©

Osada Buk leží asi 2 km severně od Milína, při komunikaci Praha - Písek, Strakonice. Nadmořská výška kolem 580 m.

Foto

Foto: Obec Milín ©

Podle názvu osady je možno předpokládat, že šlo o kolonii, založenou na vykácené lesní půdě zarostlé bukovým porostem. Prehistorické nálezy v okolí Konětop a Jeruzaléma (nedaleké osady) dokazují, že kraj byl osídlen již v 6. až 9. století před Kristem. Předpokládá se, že osada Buk půdorysně patřila k tkzv. "okrouhlicovým" vsím. U bývalého hostince "Ztratilka" nacházíme stopy bývalé Zlaté stezky. Provoz na ní měl jistě vliv i na obchodní život v Buku. Severní část vsi byla osadou původní, zprvu náležející k dobříšskému panství, kdežto jižní část, patřící k Milínu, vzniká až v 16. století. Ves Buk je uváděna v "Topografii Schallerově" z r. 1787.

foto

Fotogalerie: OSADA BUK
Osada Buk leží asi 2 km severně od Milína, při komunikaci Praha - Písek, Strakonice. Nadmořská výška kolem 580 m.

V původní staré osadě žilo obyvatelstvo z práce v lesích a na polích panství vrchnosti dobříšské. V 19. stol. s rozvojem hornictví na Březových Horách (dnes část Příbrami) mnoho obyvatel odchází pracovat do rudných a po r. 1945 uranových dolů. Buk byl odedávna přidělen k farnosti slivické. Politicko-správně však nepatřil vždy k Milínu. V r. 1939 spadala severní část Buku pod tehdejší obec Konětopy, kdežto jižní část byla součástím obce milínské. Zdejší děti docházely do školy v Milíně. Památník v osadě připomíná tragický osud Richarda Štěpána, jeho dvou synů a Václava Šplíchala a Václava Zelenku z blízkého Paliva, kteří tragicky zahynuli v závěrečných dnech 2. světové války. Elektřina zavedena v letech 1954 - 5.


Autor: Obec Milín ©
Kontakty
Obec


Obec Milín
Obecní úřad Milín
11. května 27
Milín
262 31


Telefony:
obecní úřad, sekretariát: 318 691 326
starosta: 318 691 159
místostarosta: 318 691 325
matrika: 318 691 185
účtárna: 318 691 144
stavební úřad: 318 691 173

e-podatelna obec: obecmilin@volny.cz
ID schránky Obce Milín: pu3bcrv
starosta: starostamilin@seznam.cz
stavební úřad: sumilin@volny.cz

Aktualizace stránek - své připomínky pište na: knihovnaebm@volny.cz

Úřední hodiny
PO: 7,00 - 11,30 hod. 12,00 - 16,30 hod.
ST: 7,00 - 11,30 hod. 12,00 - 16,30 hod.

IČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

Číslo účtu: 521700379/0800

Výběr telefonních čísel organizací v Milíně

Znak a prapor obce
Znak obce

Znak a prapor obce

V modrém štítě stříbrno-červeně polcená orlice se zlatou zbrojí, červeným jazykem a zlatým jetelovitě zakončeným perizoniem.

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.milin.cz
© Obec Milín
Právní doložka
Editace