Dobré odpoledne, je čtvrtek 23.11.2017, 17:49. Dnes má svátek Cecílie, zítra Klement.
Detail

MATEŘSKÁ ŠKOLA MILÍN

2011-10-14 10:34:59 | Obec Milín ©

V r. 1946 zahájena činnost MŠ Milín v nouzových prostorách na Homoli. V srpnu 1959 je dokončena stavba nové školní budovy v Milíně na sídlišti (v současnosti využívána jako školní družina při ZŠ Milín).

MŠ Milín má svoje vlastní stránky. Webové stránky školky

STURUČNĚ Z HISTORIE
Roku 1982 je postavena nová čtyřtřídní mateřská škola v Sokolské ulici. Během stavby bylo odpracováno mnoho dobrovolných brigádnických hodin (tzv. akce Z).

STRUČNĚ ZE SOUČASNOSTI

1. Personální obsazení ve šk. roce 2012/2013:
ředitelka: Jaroslava Humlová
učitelky:
1. třída - Helena Mazáková, Klára Janoušková
2. třída - Jaroslava Humlová, Martina Hlaváčková
3. třída - Věra Laznová, Marie Znamenáková
kuchařka: Marie Slámová, Lenka Kadlecová
vedoucí školní jídelny: Marie Vacková
uklizečka: Radka Blažková, Šárka Šedivá

2. Kontakt:
Mateřská škola
Sokolská 320
262 31 Milín
Telefon: 318 691 336, 739 598 475
e-mail: msmilin@seznam.cz

3. Provozní doba ve školním roce 2012/2013: 6.00 – 16.30 hod.
Každý školní rok se otvírací doba přizpůsobuje aktuálním potřebám a možnostem.

4. Počet tříd: 3: 1. tř.: 3 - 4 roky, 2. tř.: 4 - 5 let, 3. tř.: 5 - 6 let.
Přihlášeno celkem 78 dětí.

5. Učební plán: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s tematickým názvem „Školička U Lesíčka“.

6. Vybavení školy:
MŠ je tvořena třemi pavilony – jeden hospodářský (kuchyně, kancelář ředitelky školy, kancelář vedoucí ŠJ, bytová jednotka, skladové prostory), ve dvou zbývajících se nacházejí třídy. K budově patří rozlehlá oplocená zahrada, na které je velká herní sestava, skluzavky, pískoviště a další vybavení k pohybovému vyžití dětí.
Každá třída má své sociální vybavení (WC, umývárnu, sprchový kout, šatnu).

7. Placení obědů a školného:
Měsíční výše školného v tomto školním roce činí: 200 Kč. Platí se zároveň s obědy buď u vedoucí školní jídelny, nebo příkazem z účtu.

PLÁNOVANÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE

Kulturní:
návštěva divadla v Příbrami, filmových představení v místním kině, hostování divadel v MŠ, kouzelnické představení v MŠ, ve spolupráci s klubem Pohádka akce ,,Pohádkový les“

Poznávací výlety:
návštěva dopravního hřiště v Příbrami, návštěva zámku v Březnici, výlet do ZOO, návštěva Stanice zraněných zvířat ve Voticích, výlet do MŠ Pečice, polodenní pěší výlety po okolí.

Vzdělávací a zájmové:
seznamování s angličtinou v projektu ,,Angličtina hrou“, výtvarně zaměřený projekt, "Hrajeme si a tvoříme", náprava výslovnosti dětí ,,Cvičíme si jazýček“ - spolupráce s logopedem. Ve spolupráci se ZŠ projekt ,,Než půjdu do školy“.

Ozdravné:
relaxační pobyty v solné jeskyni, předplavecký výcvik

Udržování zvyků a tradic:
oslava Vánoc – seznamování se zvyky a tradicemi, vynášení Morany – vítání jara, tematické akce k ročním obdobím a svátkům, Tříkrálová sbírka

Kulturní vystoupení:
vítání občánků Milína, veřejná vystoupení, vystoupení u příležitosti oslav adventu, besídky pro rodiče, výstavky dětských prací, Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky

Soutěže:
účast na výtvarných soutěžích

Oslavy:
Den bez aut – zapojení rodičů, Den Země – ekologické akce ve spolupráci se ZŠ, Měsíc knihy – spolupráce s místní knihovnou, Den dětí – praktická ukázka požární techniky Hasičského sboru Milín, závody a soutěže

Den otevřených dveří:
při zápisu nových dětí do MŠAutor: Obec Milín ©

Kontakty
Obec


Obec Milín
Obecní úřad Milín
11. května 27
Milín
262 31


Telefony:
obecní úřad, sekretariát: 318 691 326
starosta: 318 691 159
místostarosta: 318 691 325
matrika: 318 691 185
účtárna: 318 691 144
stavební úřad: 318 691 173

e-podatelna obec: obecmilin@volny.cz
ID schránky Obce Milín: pu3bcrv
starosta: starostamilin@seznam.cz
stavební úřad: sumilin@volny.cz

Aktualizace stránek - své připomínky pište na: knihovnaebm@volny.cz

Úřední hodiny
PO: 7,00 - 11,30 hod. 12,00 - 16,30 hod.
ST: 7,00 - 11,30 hod. 12,00 - 16,30 hod.

IČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

Číslo účtu: 521700379/0800

Výběr telefonních čísel organizací v Milíně

Znak a prapor obce
Znak obce

Znak a prapor obce

V modrém štítě stříbrno-červeně polcená orlice se zlatou zbrojí, červeným jazykem a zlatým jetelovitě zakončeným perizoniem.

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.milin.cz
© Obec Milín
Právní doložka
Editace